Kalundborg golfklub er den 10 golfklub der er blevet anerkendt som bivenlig golfklub.

Greenkeeper Jesper Bentsen og hans team, har igennem de sidste år, arbejdet hårdt for at forbedre miljøarbejdet i vores klub.

Dette har nu resulteret i at vores klub og Jesper, er blevet godkendt som bivenlig golfklub nr 10 i danmark.

Her er en beskrivelse af hvad der er blevet gjort for at klubben kunne blive godkendt som bivenlig golfklub.

Bi- og miljøinitiativ i Kalundborg Golfklub

Her i Kalundborg Golfklub, har vi gennemført en lang række initiativer, for at blive bi-, og dermed også, miljøvenlige. Vi har;

Udsået 1000 m2 bivenlige blomster.
Plantet løgplanter.
Tre overdrev, med fuldstændig urørt rough.
Bygget humlebi-bo, insekthoteller og opbygget et kvashegn.
En hel masse mælkebøtter som bierne også er glade for.
Vores bigård, med to stader.

Vores bi-initiativ er et led i en større plan om at blive en miljøvenlig golfklub, og vi er allerede godt på vej.

På diplomet som Jesper har modtaget står der :

Oprettet som bivenlig med følgende initiativer
Så og plant bivenligt
 • Der er udsået minimum 1000 m2 bivenlige blomster
 • Blomstrende alléer med bivenlige træer
 • Der er udplantet løg
 • Piletræer i fugtige områder
Klip bivenligt
 • Roughen får lov at blomstre
 • Nogle græsarealer klippes sjældent og får lov at blomstre
 • Blomstrende arealer klippes forskudt
Skab bivenlig plads
 • Gamle træer og stubbe
 • som får lov til at stå med gode redemuligheder
 • Områder med urørt bar jord og sand hvor de jordboende bier kan lave reder og overvintre
 • Der er opsat bihoteller og/eller bistader
 • Pesticider anvendes kun hvor det er yderst nødvendigt

Har du lyst til at vide mere om bivenlig golfbane. Så kan du læse mere på Biavl.dk