Opstart d. 10. april 2019 kl. 16.45.

Specielt for nye medlemmer uden golferfaring:

Straks efter indmeldelsen er alle træningsanlæggene til fri disposition, og efter at have modtaget de fornødne lektioner hos træneren, samt deltaget i regelaftenerne (der er regelundervisning kl. 17.00) som afsluttes med en regelprøve, kan man deltage i

”Kaninaftenerne”

Onsdage fra kl. 17.00 afvikles der på hul 10-18 en 9-hullers golfmatch for ”kaniner” under ledelse af Hans Peter Sørensen og Lars Slott. Hul 10-18 er lukket for alle andre, men skulle der være greenfee gæster, så fletter vi selvfølgelig!!!

Formålet med disse matcher er at introducere golfspillet for nye medlemmer, og samtidig gøre dem fortrolige med reglerne, såvel de specifikke regler, etiketteregler, samt ikke mindst via resultaterne i matcherne, at nye medlemmer opnår et golfhandicap, der er en forudsætning for at kunne deltage i div. matcher i såvel Kalundborg Golfklub som i andre golfklubber.

I løbet af sæsonen vil der også blive introduceret andre spilleformer, således at nye såvel som gamle medlemmer bliver bekendt med de mange andre spilleformer der findes. Dette skal være  med til at gøre golfspillet spændende, varieret og socialt.

På ”kaninaftenerne” er banen lukket på hul 10-18 for at give de nye medlemmer ro til at blive fortrolig med såvel banen som de mange regler og andre udfordringer. Denne aften er der et stort antal erfarne hjælpere, som er med til at guide nye igennem, så de får fjernet usikkerheden i  de mange praktiske situationer, der opstår under en golfmatch. Det er meget vigtigt, at alle nye medlemmer får en rigtig god oplevelse af spil og det gode klubliv.

Efter matchen vil der være fællesspisning for dem, der ønsker det. Derefter vil evt. problemer, der måtte være opstået under matchen blive drøftet. Til sidst rundes aftenen af med en præmieoverrækkelse.

”Kaninaftenerne” er primært for spillere med handicap 44-66, men der er plads til alle. Nye spillere starter i Kalundborg Golfklub med handicap 66, og der spilles fra grøn tee.

Hvad gør jeg praktisk?

Tilmelding til ”kaninaftenerne” er ikke nødvendig, man møder blot op i klubhuset senest kl. 16.45. Her skriver man sig på den fremlagte liste, hvorefter der laves hold. Der ”tees ud” kl. ca 17.00.

Hans Peter Sørensen

Hans Peter Sørensen

Formand begynderklubben

Telefon: 22563084

Lars Slott

Lars Slott

Bestyrelsesmedlem begynderklubben

Telefon: