Opstart d. 1. april 2020 kl. 16.45

Opstart er udskudt til den 15. april kl. 16.45 på grund af COVID-19

Specielt for nye medlemmer uden golferfaring:

Straks efter indmeldelsen er alle træningsanlæggene til fri disposition, og efter  at have modtaget de fornødne lektioner hos træneren, samt gennemgået et kursus i golfreglerne, kan man deltage i ”Kaninaftenerne”. Der starter hold op med regelundervisning den 1. og den 3. onsdag i april og maj måned. Fra juni måned og resten af sæsonen starter der teorihold op hver den 1. onsdag i måneden.

 

”Kaninaftenerne”

 

Onsdag fra kl. 17.00 afvikles der på hul 10-18 en 9-hullers golfmatch for ”Kaniner”. Hul 10-18 er lukket for alle andre, men skulle der være Greenfeegæster, så ”fletter” vi selvfølgelig!!!

Formålet med disse matcher er at introducere golfspillet for nye medlemmer, og samtidig gøre dem fortrolige med reglerne, såvel de specifikke regler, etiketteregler, samt ikke mindst via resultaterne i matcherne, at nye medlemmer opnår et golfhandicap, der er en forudsætning for at kunne deltage i div. matcher i såvel Kalundborg Golfklub som i andre golfklubber.

Alle nye medlemmer vil blive knyttet til en mentor, som vil hjælpe med at få nye golfere godt integreret i klubben. Dette er noget vi prioriterer meget højt.

I løbet af sæsonen vil der også blive introduceret andre spilleformer, således at nye såvel som ”gamle” medlemmer bliver bekendt med de mange andre spilleformer, der findes. Dette skal være med til at gøre golfspillet spændende, varieret og socialt.

På ”Kaninaftenerne” er banen lukket på hul 10-18 for at give de nye medlemmer ro til at blive fortrolig med såvel banen som de mange regler og andre udfordringer. Denne aften er der et stort antal erfarne hjælpere, som er med til at guide nye igennem, så de får fjernet usikkerheden i de mange praktiske situationer, der opstår under en golfmatch. Det er meget vigtigt, at alle nye medlemmer får en rigtig god oplevelse af spil og det gode klubliv.

Efter matchen vil der være fællesspisning for dem, der ønsker det. Derefter vil eventuelle problemer, der måtte være opstået under matchen blive drøftet. Til sidst rundes aftenen af med en præmieoverrækkelse.

”Kaninaftenerne” er primært for spillere med handicap 44-66, men der er plads til alle, som vil være behjælpelige. Nye spillere starter i Kalundborg Golfklub med handicap 66, og der spilles fra grøn tee.

Hele sæsonen afsluttes med ”Duffers Day”, som afholdes lørdag d. 26. september, med gunstart kl. 09.00, hvorefter der afsluttes med lidt spisning samt præmieoverrækkelse.

Hvad gør jeg praktisk?

Tilmelding til ”Kaninaftenerne” er ikke nødvendig, man møder blot op i klubhuset senest kl. 16.45. Her skriver man sig på den fremlagte liste, hvorefter der laves hold. Der ”tees ud” kl. 17.00.

Hans Peter Sørensen

Hans Peter Sørensen

Formand begynderklubben

Telefon: 22563084