Bane status

2024-04-06 – 2024-04-14:

Hul 1 – 9 er lukket på grund af vand