Indlæg af Flemming

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde den 31.10. 2017. Til stede var: Kim Bjørn, Jes Clausen, Steen Thomsen, Max Antoni, Ole Pedersen, Hans Peter Sørensen, Erik Mortensen, Thomas Andersen og Vini Lindhardt. Ad. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Ad. Pkt. 2. Budgetrapportering Budgetrapporteringen ultimo oktober blev gennemgået. Der forventes samlet et positivt resultat på ca. 150.000 kr. […]

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde den 25.10. 2017. Til stede var: Kim Bjørn, Lars Bagge, Jes Clausen, Steen Thomsen, Max Antoni, Ole Pedersen, Erik Mortensen, Thomas Andersen og Vini Lindhardt. Afbud: Hans Peter Sørensen Ad. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Ad. Pkt. 2. Banedriften – status for 2017 og den fremadrettede drift Erik Christensen og Morten […]

Referat af betsyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde den 10. september 2017 Tilstede var: Lars Bagge, Kim Bjørn, Hans Peter Sørensen, Jes Clausen, Steen Thorsen, Max Anthoni, Thomas Andersen og Vini Lindhardt Afbud fra: Ole Pedersen, Erik Mortensen. Dagsorden for mødet: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referater samt referaternes form fremadrettet 3. Opsamling på referaterne fra de sidste […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 31/8-2017 Til stede var: Thomas, Vini, Lars, Kim, Jes, Steen og HP Afbud fra: Max og Ole 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt 2. Økonomi. Budgetrapporten blev gennemgået. Vores træk på kreditten er betydelig lavere end sidste år. Greenfee er på niveau med sidste år, og det er fint. […]

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde d. 3. august 2017 Alle mødt. 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 2. Opfølgning i forhold til sidste møde Ændringer af mødedatoer: D.21/9 flyttes til d. 20/9, d. 2/11 flyttes til d. 31/10. Nye datoer: 11/10 samt d. 1/10 3. Økonomien Resultatet for perioden ser fint ud. Der er tale om en fin […]

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde d. 22. juni 2017   Til stede: Vini, Ole, Jes, Max, Steen, Lars, Thomas og HP Afbud: Kim 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt, ingen yderligere punkter. 2. Opfølgning på sidste møde Intet 3. Status på økonomien Set over hele budgettet, så ser periodens resultat ganske fornuftigt ud. Vi er rimelig tæt […]

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde d. 1. juni 2017 Til stede: Ole, Lars, Jes, Steen, Vini, Thomas, Max, Kim, HP 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt, ikke yderligere punkter. 2. Status på økonomi Periodens resultat ser ikke så skidt ud, men Thomas og Jes graver lige dybt i et kontigenttjek, for at finde svar på det forholdsvis store […]

Referat af bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde d. 4. maj 2017 Mødet startede med spisning kl. 18.00 for at sige tak til Mogens og Albert. Albert havde meldt forfald. Til stede var: Ole, Thomas, Jes, Erik, Steen, Max og HP Pga. Reg.golf samt arbejde kom Lars, Kim og Vini senere. Mødet begyndte ca.19.30 1. Dagsorden godkendt 2. Status på økonomien. Periodens […]