Indlæg af Flemming

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling 2019

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 7. april 2019 i Kalundborg Golfklub       Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter:   Valg af dirigent   Godkendelse af forslag til ændring af klubbens vedtægter § 19 stk. 5.   Den ordinære generalforsamling har den 12.3.2019 godkendt ændring af vedtægten § 19 stk. 5, således at eventuelt […]

Referat fra generalforsamlingen 2019

Referat af generalforsamling i Kalundborg golfklub den 12. marts 2019. Inden generalforsamlingen gik i gang mindedes de medlemmer, der var afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Finn Slot Andersen, Ib Merling Petersen, Bodil Frank, Aage Forsingdal og Chresten Nauta. De mindedes i stilhed.   Ad pkt. 1. Valg af dirigent Mogens Dunmose blev på forslag […]

Ekstraordinær generalforsamling 2018

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub torsdag den 5. april 2018   Til stede var 9 stemmeberettigede medlemmer.   Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse af vedtægtsændring     Ad. Pkt. 1. Valg af dirigent Vini Lindhardt blev valgt.   Vini Lindhardt konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ved mailudsendelse til klubbens medlemmer den 26. […]

Referat fra generalforsamlingen 2018

Referat af generalforsamling i Kalundborg golfklub den 13. marts 2018. Inden generalforsamlingen gik i gang mindedes de medlemmer, der var afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Lisbeth Kjærgaard, Bent Thomsen, John Wissing og Joan Jørgensen. De mindedes i stilhed.   Ad pkt. 1. Valg af dirigent Mogens Dunmose blev på forslag fra bestyrelsen valgt. Mogens […]