Hej alle

Selv om vinteren nærmer sig, så er vi ikke gået helt i stå endnu herude, og banen er stadigvæk god at spille på.

Husk at der er Morten’s Match på søndag d. 4/11 kl. 10.00, hvor du kan gå hjem med and og vin, hvis du er dygtig nok. Tilmelding i Golfbox senest i morgen.
Husk også at der er medlemsmøde mandag d. 12/11 kl. 19 i klubhuset. Der vil snart komme flere oplysninger på mødet på hjemmesiden.

Vi har indgået en aftale med Ok benzin om en sponsoraftale som betyder at I nu kan hjælpe klubben ved at oprette et OK benzin kort eller gå ind på OK’s hjemmeside og rette jeres nuværende kort til således at Klubben modtager 5 øre for hver liter brændstof I tanker. I kan læse mere på vedhæftede.
Vi håber selvfølgelig på at så mange som muligt har lyst til at gå med i dette, da det kan betyde en god økonomisk håndsrækning til Golfklubben. Se også de yderligere muligheder for at hjælpe klubben ved evt. at skifte mobil abonnement og evt. strøm derhjemme også.
Jeg kan her nævne at en anden forening her i byen netop har modtaget næsten 20.000 kr. for det seneste år.

Sponsorudvalget arbejder også videre med at søge midler til projekter i klubben, og det gælder både små og store projekter, så hvis nogen af jer medlemmer har ideer til projekter i klubben eller i samarbejde med andre, som vi kan søge støtte til, så skriv endelig til mig omkring det. Jo flere ideer jo bedre.
Dog vil vi gerne bede om at der nogle konkrete detaljer i fremsendte forslag, som f.eks. deltagere, målgruppe, hvad går det ud på og evt. en pris hvis I har mulighed for dette.

Sidst men ikke mindst har vi, efter henvendelse fra jobcentret, sagt ja til at hjælpe Maria i gang med jobtræning i det næste stykke tid, så Maria vil komme på kontoret hver torsdag i to timer frem til nytår. Maria spiller ikke golf endnu.

Mvh

Kontoret