Referat fra baneudvalgsmøde den 4. maj 2023

Til stede: Kurt Creutzburg, Jan Døj, Micki Truelsen og Max Anthoni

Afbud fra Claus Olsen og Eva Nielsen

Punkt 1: nyt fra banen

Greens ser ud til at blive bedre i år, de er blevet prikket i februar og vertikalskåret slut april, et forsøg på at prikke igen måtte desværre opgives da greens allerede var blevet for tørre, der vil blive prikket med de tynde spyd når der er reservedele hjemme igen.                                                                                                        Et forsøg på at vertikalskære på fairway måtte også opgives p.g.a. tørke. Det vil blive undersøgt om det er muligt at dybdeprikke på forklæder og fairway. Der er desværre ikke mulighed for at vande på alle områderne omkring greens, derfor kan der i tørre perioder forekomme bare pletter.

Der vil fremover blive vandet på forgreens på hul 14 og 17.

Teesteder gennemgås og eftersås.

Brombærkrat på hul 18 er blevet ryddet af Kim Lissau.

Græsudslagsstedet foran måtterne topdresses og slås fremover med fairway klipperen.

Dropzonen på hul 13 skal opprioriteres.

Hvide pæle på banen gennemgås for fejlplaceringer.

Pæle og snore foran greens er blevet erstattet med skilte, for at lette klipningen, vi håber det hjælper ellers må de op igen.

Indspilsområdet er sat lidt i stå da vores minigraver blev stjålet, det forventes fortsat færdigt i sæson 2024.

Punkt 2: personale

Jesper Hansen er stoppet pr. 31. marts, Claus Larsen startet 1. maj som medhjælper. Det planlægges at Thomas kommer på nogle greenkeeper kurser hen over vinteren.

Punkt 3: maskinparken

Vores minigraver er blevet stjålet, den var desværre ikke forsikret da den stod ude. Der er blevet indkøbt en lille frontlæsser til erstatning. Den ene semiroughklipper er dømt færdig, vi forsøger at klarer os hen over sommeren med den ene semiroughklipper og en efterløber. Micki undersøger og fremlægger et forslag til fremtidig behov af maskiner.

Punkt 4: eventuelt

Broen mellem hul 1 og hul 2 efterses.

Der ønskes mere kommunikation til medlemmerne fra klubben omkring aktiviteter i klubben.