Indbydelse til medlemsmøde – nye medlemmer og budget 2020

Kære medlemmer


I indbydes til medlemsmøde i Kalundborg Golfklub


onsdag den 13. november 2019 kl. 19.00 – 21.00 i klubhuset.

Programmet for medlemsmødet er følgende:

1. Hvordan rekrutterer vi nye medlemmer til Kalundborg Golfklub i 2020

a. Oplæg ved konsulent fra DGU Michael Jürgensen

Michael har deltaget i klubbens rekrutteringsarbejde i 2019 og vil give os en vurdering af, hvilke muligheder vi har for at rekruttere nye medlemmer m.v. i 2020

b. Drøftelse af perspektiver og forslag

2. Budget 2020 – første skitse til budget 2020

a. På baggrund af forventet regnskab 2019 fremlægger klubbens kasserer Karin Holm det første skitse til budget for 2020. Det er ikke bestyrelsens forslag til budget 2020,

men afsættet for det kommende budgetarbejde. Jeres input på mødet vil blive brugt ved bestyrelsens udarbejdelse af det endelige budget.

b. Drøftelse af forslag og input til bestyrelsen

3. Orientering om cykelstiprojektet.

4. Eventuelt

Kan I ikke deltage i mødet, men har kommentarer I gerne vil videregive, er I altid velkomne til at kontakte medlemmer af bestyrelsen eller sende jeres input til klubben – pro@kalundborg-golf.dk.

Venlig hilsen
Vini Lindhardt
På vegne af Bestyrelsen
Kalundborg Golfklub