Nyhedsbrev nr. 2 27/2-2017

 

Kære medlemmer i Kalundborg Golfklub

Så er forberedelserne til sæson 2017 ved at være på plads og der ses flere og flere på banen, der byder forårslys og luft velkommen. Lidt sne er ingen hindring og forhåbentlig er det snart slut.

Mens dette Nyhedsbrev har været under udarbejdelse, er der allerede et par af ”nyhederne” der er kommet ud via FaceBook. Det vil give anledning, at vi i bestyrelsen gentænker, hvordan vi fremadrettet kommunikerer nyheder ud til Jer. Mere om det senere. Her får I seneste nyt.

Arrangement med Brian Osvald den 7. marts 2017

Sidste år havde vi indbudt Brian Oswald til en aften med regelundervisning. Det blev en underholdende og lærerig aften for de ca. 70 fremmødte. Vi vil gerne gentage succesen og har derfor indbudt Brian Oswald til en regelaften den 7. marts 2017 kl. 19.00 i klubhuset.

Pris 70 kr. pr. seniormedlem og 35 kr. for juniorer. Tilmelding: På Golfbox eller til sekretariatet på info@kalundborg-golf.dk eller Thomas Andersen på pro@kalundborg-golf.dk senest den 3. marts 2017.

Cafe-/køkkendrift

Fra 1. marts 2017 er caféen/køkkenet forpagtet ud til Steen Bojko. Sten vil sammen med sin hustru Marianne stå for driften af caféen som får navnet ”Golfcaféen Røsnæs”.

Steen og Marianne har erfaring med drift af café og lignende, blandt andet fra forpagtningen af caféen i Antvorskovhallen siden 2005.

Caféen åbner ved sæsonstart 2. april 2017.

Fra bestyrelsens side glæder vi os til at byde Steen og Marianne velkomne og ser frem til, at I som medlemmer vil kunne betjenes med mad og drikkevarer, der matcher vores aktiviteter.

Ændringer i forhold til sekretariatet

Flere forhold har gjort, at vi i bestyrelsen har vurderet, at der kan foretages en omstilling af en række af de administrative opgaver, der i en årrække har været varetaget af sekretariatet. Vi har derfor besluttet at nedlægge sekretærstillingen fra 31. august 2017.

Hvordan åbningstid og service i forhold til medlemmer og gæster tilrettelægges efter 31. august 2017 vil vi melde ud om senere.

Tid til overs – lyst til at samle bolde op

Gruppen af medlemmer, der i 2016 stod for opsamling af bolde på drivingrange har givet tilsagn om også at ville løse opgaven i 2017.

Det er en stor opgave og for at denne kan være overkommelig for de deltagende søges yderligere medlemmer, der vil være med til at varetage denne opgave.

Therkild Klint er gruppens koordinator og kontaktperson. Er du interesseret i at høre mere om opgaven, kan Therkild kontaktes på tlf. 59508496 eller via mail på mogt@ka-net.dk.

Af hensyn til planlægningen af boldopsamlingen, der starter ved sæsonstart 2. april bedes kontakt rettet til Therkild senest den 5. marts 2017.

Frivillig til hjælp med hjemmesiden

Hjemmesiden bliver i stigende grad et af klubbens vigtigste kommunikationsplatforme. Der er brug for yderligere hjælp til denne opgave. Hjemmesiden bliver administreret med Word Press. Kunne du være interesseret i at bistå med denne opgave kan du høre nærmere herom ved kontakt til Steen Thorsen tlf. 40579878 eller thorsen@ka-net.dk.

Børn og børnebørn – måske kommende golfspillere

De fleste børn starter med den sport deres forældre eller andre familiemedlemmer er aktive inden for. Det gælder også golf. Så skulle du kende et barn eller ung der kunne være nysgerrig i forhold til golf, så holder vi informationsmøde og sæsonstart den 25. marts 2017 kl. 11.30 i klubhuset.

Børn i alderen 5 til 7 år kan starte som ”puslinge” og fra ca. 8 år som juniorer. Mere information om børn og golf ved henvendelse til Thomas Andersen på tlf. 59501385 eller mail på pro@kalundborg-golf.dk eller Vini Lindhardt på tlf. 23834758 eller mail vini@slagelse.dk.

Generalforsamling 2017

Årets generalforsamling afholdes den 21. marts 2017 på Skolen på Herredsåsen kl. 19.00. Indkaldelse udsendes via mail omkring den 3. marts 2017.

 Åbningsmatch den 2.4.

Den 2. april 2017 starter golfsæson 2017 med den traditionelle Åbningsmatch. Vi håber at rigtig mange har lyst til at deltage i denne match og alle de øvrige aktiviteter, der er planlagt for sæsonen af matchudvalg, herre-, dame- og seniorklubben. Matchprogrammerne findes på hjemmesiden.

 

De bedste hilsner på bestyrelsens vegne

Vini Lindhardt