Plejeplan

Der er udarbejdet en plejestrategi for de største af banes elementer. Planen er baseret på de enkelte uger. Udførslen af de enkelte opgaver kan variere fra mandag til fredag i den fastsatte uge. Plejestrategien revideres en gang årligt i december måned. Den justeres med et tilbageblik på året før, samt efter de økonomiske rammer der er sat for det nye år. Plejestrategien bliver herefter sendt ud til Bestyrelsen, baneudvaget, matchudvalget, samt til sekretariatet, som løbende vil sørge for at orientere medlemmerne om de forskellige arbejdsopgaver.

Til højre ses plejeplan.