Generalforsamling 2017

  Ordinær generalforsamling afholdes på

Skolen ved Herredsåsen, aulaen, Klosterparkvej 175,

4400 Kalundborg

Tirsdag den 21. marts 2017 kl. 19.00

Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter:

Valg af dirigent

 1. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år, herunder beretninger fra diverse udvalg
 2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 3. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af indskud og kontingent for 2017
 4. Forslag fra bestyrelsen

5.1. Forslag til udvidede rettigheder for passive medlemmer

 1. Forslag fra medlemmerne

6.1. Forslag til flexmedlemskab

6.2. Forslag til reducerede udgifter til træner/klubmanager

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 2. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 3. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant
 4. Eventuelt

Ad. pkt. 2. Hovedpunkterne i formanden beretning udsendes sammen med denne indkaldelse.

Ad. Pkt. 3. Det reviderede regnskab er udsendt på mail til medlemmerne den 10. februar 2017.

Ad. Pkt. 4.

Bestyrelsen fremlægger budget for 2017-2019. Forslaget udsendes som bilag til denne indkaldelse.

Bestyrelsen foreslår følgende årskontingenter, indskud og boldabonnement for 2017. Ingen ændringer i forhold til 2016:

 • Seniorer – 5.400 kr.
 • Junior – 1.300 kr.

Juniorer betaler kontingent efter en 6 måneders prøveperiode.

 • Studerende/yngling – 2.500 kr.
 • Puslinge – 400 kr.
 • Passive – 500 kr.
 • Prøvemedlemmer – 1.250 kr.
 • Indskud – 0 kr.
 • Boldabonnement – 170 kr.

Ad. Pkt. 5. Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at passive medlemmer gives adgang til spil på par 3 banen samt mulighed for spil 3 gange på 18 hullers banen pr. sæson ved tilkøb af pakke med 3 greenfeebilletter til ordinær pris.

Forslaget forudsætter, at klubbens vedtægter § 3, 1. pkt. ændres fra:

Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på golfbanen. Passive medlemmer har adgang til klubbens øvrige aktiviteter og klubhus. Kun fysiske personer kan optages som medlem. Bestyrelsen kan dog indstille til generalforsamlingen at godkende firmamedlemskaber.

til følgende:

Såvel aktive som passive medlemmer optages. Aktive medlemmer har ret til at spille på golfbanen og benytte alle faciliteter. Passive medlemmer har adgang til par 3 banen, træningsfacilitetet samt klubhus og kan spille18 hullers banen 3 gange pr. sæson ved tilkøb af pakke med 3 greenfeebilletter til ordinær pris. Kun fysiske personer kan optages som medlem. Bestyrelsen kan dog indstille til generalforsamlingen at godkende firmamedlemskaber.

Ad. Pkt. 6. Forslag fra medlemmerne

Fra Anne Lise Schjeldal, Kurt E. Rasmussen og Arne L. Jensen er indkommet følgende forslag.

„1. Vi forslår at Kalundborg Golfklub indfører flexmedlemskab fra og med 2017 til en pris på 1.500 kr. Pr. År.

Et flexmedlemskab giver ret til DGU kort, brug af par 3 banen, brug af træningsområde og 3 stk. greenfeebilletter til Kalundborg Golfklub. Anslået økonomi : En indtægt på 50-60.000 kr.

Udgift til træner og klubmanager må maksimum udgøre 185.000 kr. for 2017.

Anslået økonomi. En besparelse på 200.000 kr.

Med ca. 550 seniormedlemmer har klubben ikke råd til en fuldtids golftræner/manager.“

Bestyrelsens bemærkning:

Forslag 1. forudsætter ændringer af klubbens vedtægter § 3 pkt. 1 og 2, hvori der skal  indsættes følgende:

3 pkt. 1.

Flexsmedlemskab giver ret til DGU kort, brug af par 3 banen, brug af træningsområde og 3 stk. greenfeebilletter til klubbens 18 hullers bane.

3 pkt.. 2.

 1. Flexmedlemskab

Ad. Pkt. 7.

Albert Balking, Steen Thorsen, Mogens Pedersen og Vini Lindhardt er på valg.

Mogens Pedersen genopstiller ikke.

Lars Bagge og Hans Peter Sørensen opstiller til bestyrelsen.

Ad. Pkt. 8. Suppleanter til bestyrelsen:

Lars Bagge og Max Antoni er på valg.

Ad. Pkt. 9. Valg af to revisorer og revisorsuppleant:

Bestyrelsen foreslår genvalg af Johnny Christensen og Kristian Pedersen som revisorer.

Bestyrelsen foreslå genvalg af Flemming Røen.

Klubben vil være vært for en øl/vand under generalforsamlingen.

Bestyrelsen